Het bestuur van LR Neta bestaat uit vijf personen en kent verder geen aparte commissies.

De verenigings- contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Wij organiseren jaarlijks een springconcours en enkele dressuurwedstrijden in de Dollard- manege.
Tevens wordt een enkele keer op verzoek van de gemeente in het kader van bijzondere gebeurtenissen een promotiedag gehouden.


Afmelden lidmaatschap Neta of startkaart

Mocht u uw lidmaatschap van LR Neta willen opzeggen, meldt u dan af vóór 30 november van dat kalenderjaar.

Een startkaart meldt u zelf af via mijnknhs.nl.


Wil je ook lid worden van NETA?

Bel dan voor nadere inlichtingen met het secretariaat:

mevr. C. Coenraadts
Rembrandtlaan 20
9671 CM Winschoten
0597-415558


Opgave wedstrijden paarden en pony’s 

Wedstrijden paarden & pony’s:
lrneta@hotmail.com