Hartelijk welkom op de site van NETA
(Nuttig En Tevens Aangenaam)

Opgericht op 4 oktober 1923 in Bellingwolde en daarmee een van de oudste verenigingen van ons land.

Doelstelling is de belangenbehartiging van de leden en het promoten van de paardensport d.m.v. o.a. het organiseren van evenementen.

NETA bleef tot 1968 in Bellingwolde maar verplaatste haar domicile door het beschikbaar komen van een lege landbouwschuur in Blijham naar deze plaats. Doordat nu ook in de winter kon worden gereden groeide het ledenaantal tot boven de honderd.

In 1978 kwam de Dollard-manege in Winschoten gereed en werd NETA gevraagd daar haar intrek te nemen, welke kans het toenmalige bestuur met beide handen heeft aangegrepen. Een aantal leden kon zich hiermee niet verenigen en bleef in Blijham rijden onder de naam Omlandia.

Het ledental is inmiddels opgelopen tot ongeveer 150.

We kunnen stellen dat NETA een financieel en organisatorisch gezonde vereniging is die ondanks alle perikelen rondom de manege met diverse eigenaarswisselingen een florerende vereniging is waarbij de ruitersport in de breedste zin van het woord voorop staat.

 

EDR springconcours 2019!