Na jaren secretaris te zijn geweest in het bestuur van LR NETA is er afgelopen dinsdag tijdens de Algemene Ledenvergadering een officieel einde gekomen aan het bestuurslidmaatschap van Christi Coenraadts. Christi heeft een aantal maanden geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Na een periode van meer dan 20 jaren, hoewel met veel pijn en moeite, konden we hier geen nee tegen zeggen. We willen Christi heel hartelijk bedanken voor alle uren die ze de afgelopen jaren bijgedragen heeft in het vrijwilligersleven voor onze vereniging, zowel in het bestuur als tijdens de wedstrijden. Je inzet tijdens de wedstrijden, de vergaderingen en alle andere werkzaamheden die bij het vrijwilligersleven komen kijken hebben er voor gezorgd dat we vele mooie concoursen hebben georganiseerd.
We verwelkomen een nieuw bestuurslid in de vorm van Jacqueline Smaal – Meijer, die de taak van Christi overneemt. Jacqueline; welkom bij de ‘club’, veel succes en plezier!

CHRISTI, BEDANKT!!!

Bestuurslid Christi Coenraadts met ‘pensioen’